Supervisie Insourcing 2020/2021

SUPERVISIE INSOURCING 2020/2021

Je wordt verwacht 6u in groep en 3u individueel te volgen.

Vous devez suivre 6 heures en groupe et 3 heures individuellement.

Procedure voor inschrijving:

 1. Voeg alle deelnemers van de onderneming toe, door de contactinformatie aan te vullen per deelnemer
 2. Je kan deelnemers extra toevoegen via het +-teken
 3. Vul de facturatie-gegevens in
 4. Kijk alle gegevens na in het inschrijvingsoverzicht
 5. Voer de online betaling uit
 6. De inschrijving is definitief als de volledige betaling is ontvangen. U krijgt dit bevestigd via mail.

Procedure d'inscription :

 1. Ajoutez tous les participants de l'entreprise en complétant les informations de contact par participant.
 2. Vous pouvez ajouter des participants supplémentaires via le signe +
 3. Indiquez dans la liste des participants si vous souhaitez payer avec le portefeuille PME (uniquement pour les entreprises en Flandre).
 4. Entrez les informations de facturation
 5. Vérifiez tous les détails dans la liste des inscriptions
 6. Effectuer le paiement en ligne
 7. L'inscription est définitive une fois que le paiement intégral a été reçu. Vous recevrez cette confirmation par e-mail.Gegevens deelnemer:
 
Aantal Prijs Subtotaal
x 121,00 € (100,00 €) = 0,00 € (0,00 €)
x 181,50 € (150,00 €) = 0,00 € (0,00 €)