Supervisie loopbaanbegeleiders


Doelgroep: Loopbaanbegeleiders Huis voor Veerkracht
Datum: 13 oktober 2020; 9u30 tot 12u30
Plaats: Huis voor Veerkracht (Hoegaarden)
Kostprijs: 65 euro (excl BTW) - 1 groepsupervisie gratis inbegrepen in 'Accreditatie Loopbaancoaches 2020'


Loopbaanbegeleiding is onderhevig aan de tendensen op de markt.  Niet alleen via de werking met je coaches maar ook via overleg en afstemming met je collega loopbaanbegeleiders, kan je jouw sterke kanten verscherpen. 

De supervisie bij Huis voor Veerkracht is een moment waarop je interactief leert van elkaar en de supervisor de nodige onderbouwing, achtergrond e/o kaders aanreikt. Het gaat om jouw functioneren en professionele groei als coach aan de hand van inhoudelijk kaders door ons voorzien.  Door dit laatste is supervisie anders dan intervisie: het voorziet ook een leermoment via de inhoudelijke input die je van ons aangereikt krijgt.

Je brengt je eigen casus mee die je tijdens de supervisie voorstelt en waarna deze samen besproken wordt.  Je krijgt feedback zowel van je collega's als van de supervisor en wordt uitgenodigd je groeiproces daarmee verder te zetten. We werken doelgericht dus je zal worden aangesproken op je voorgenomen acties en hoe je die zal uitwerken.

Tijdens de supervisies is er ook aandacht voor de eigen houding, kennis en vaardigheden (indien nuttig en relevant).


Tijdens elk van deze supervisiemomenten bespreken we een casus die je zelf voorbereidt en vooraf indient.  Daarnaast geven we je een update vanwege de VDAB en introduceren we nieuwe inzichten vanuit de wetenschap.


Bij inschrijving ga je ook akkoord met de Algemene Voorwaarden. Let op: annuleren is niet mogelijk! 


Procedure voor inschrijving:

  1. Voeg alle deelnemers van de onderneming toe, door de contactinformatie aan te vullen per deelnemer
  2. Je kan deelnemers extra toevoegen via het +-teken
  3. Vul de facturatie-gegevens in
  4. Kijk alle gegevens na in het inschrijvingsoverzicht
  5. Voer de online betaling uit
  6. De inschrijving is definitief als de volledige betaling is ontvangen. U krijgt dit bevestigd via mail.

Na ontvangst van je online betaling, ontvang je het factuur via mail.  Enkel na ontvangst van het factuur mag je je inschrijving als definitief beschouwen.  We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen je inschrijven en de cursus.  Annuleren is echter niet mogelijk.  Wij zijn uiteraard steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in jouw plaats.