Online opleiding Insourcing / Reboarding


Doelgroep: Voor (klinische) psychologen 
Data: Online opleiding
Taal: De opleiding wordt in het Nederlands gegeven. Het cursusmateriaal wordt voorzien in Nederlands.
Kostprijs:  175 € excl. 21% BTW. 

Werkhervatting na langdurige afwezigheid is de uitdaging van deze eeuw. De cijfers liegen niet. Zowel de afwezigheden tussen 1 maand en 1 jaar alsook de afwezigheden langer dan 1 jaar stijgen, al zijn er verschillen naargelang leeftijd, functie en sector. Als antwoord ontwikkelde het Huis voor Veerkracht het werkhervattingstraject Insourcing®. Het traject bestaat uit een wetenschappelijk onderbouwd stappenplan dat op maat van de deelnemer wordt afgestemd. Doorheen het traject worden vooruitgang en impact continue opgevolgd en geëvalueerd. Zo kunnen we de kwaliteit én de impact garanderen. Onderzoek wijst uit dat we gemiddeld 3 maanden nodig hebben met dit protocol om de medewerkers te behandelen en terug naar het werk toe te leiden (>70% werkhervattingspercentage).
Het traject stoelt op de jarenlange ervaring van Elke Van Hoof – meer dan 15 jaar ervaring met werknemers die langdurig afwezig zijn – gecombineerd met haar unieke expertise bestaande uit klinisch psychologische interventies, business- expertise en wetenschappelijke kennis.
Reboarding faciliteert niet alleen de werkhervatting. We zorgen voor een duurzame aanpak gericht op het individu, zijn of haar omgeving en de werkcontext.
Interesse om deze aanpak in te zetten binnen je praktijk? Neem dan deel aan ons opleidingstraject en draag de titel “Insourcing Katalyst®".

De opleiding bestaat uit : 

 • Ondertekenen van de overeenkomsten & NDA
 • Lezen van de boeken 'Eerste Hulp bij Stress & Burn-Out' & 'Weer aan de slag' (worden per post opgestuurd bij inschrijving) 
 • Beantwoorden van een korte quiz over deze boeken (online)
 • Volgen van de online opleiding & toegang Handboek + Werkbladen
 • Afleggen van het examen (online)
 • Life dag : training protocollen & cases - aparte inschrijvingslink verkrijg je na het examen (Kostprijs : 100 € excl BTW 21 %)

Na het volgen van de opleiding en het ondertekenen van de overeenkomsten kan je instappen in het multidisciplinair netwerk van het Huis voor Veerkracht (a rato van 70 /85 / 100 euro per uur excl. 21% btw in functie van jouw niveau Junior/Senior/Expert).  Vervolgens wordt je verwacht de certificatie te halen om de titel "Insourcing Katalyst®" het volgende te volgen :

 • 9u supervisie (zie NB3) bij een van de door het Huis voor Veerkracht aangeduide supervisoren (kostprijs supervisie niet opgenomen in de kostprijs van de training).  
 • Opstarten van 25 cases 
 • Eindevaluatie op de laatste individuele supervisie 

Elk jaar worden bijkomende masterdagen (4 per jaar) en netwerkmomenten georganiseerd om je kennis en expertise scherp te houden.  Deze worden jouw GRATIS aangeboden als partner van Huis voor Veerkracht. 

Schrijf gerust in – ook met Corona!
Het spreekt voor zich dat wij tijdens al onze klassikale opleidingen rekening houden met de gevraagde social distancing en hygiënemaatregelen. Zo kan je met het nodige comfort én een gerust gemoed deelnemen. Daarbij garanderen we dit najaar 'de digitale switch': als de opleiding niet klassikaal kan plaatsvinden, doen we het maximale om ervoor te zorgen dat ze digitaal doorgaat. Met de beste leerresultaten. Wist je trouwens dat 95 % van de klanten die bij ons de afgelopen maanden een online opleiding volgde erg tevreden was en graag terugkomt? 

Vragen ? Meer informatie te verkrijgen via Julie Ivaldi op 0485/59.59.73. of julieivaldi@huisvoorveerkracht.be. 

Georganiseerd door Huis voor Veerkracht, gegeven door Elke Van Hoof en Julie Ivaldi.

Bij inschrijving ga je ook akkoord met de Algemene Voorwaarden. Let op: annuleren is niet mogelijk! 

Het Huis voor Veerkracht is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Dit maakt dat u onze trainingen gedeeltelijk kunt betalen met de subsidies toegekend door de Vlaamse Overheid via het systeem van de “KMO-portefeuille”. Indien uw bedrijf voldoet aan de vooropgestelde criteria kan u tot 40% besparen op de opleidingskost. Meer informatie omtrent het systeem kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be.


En schrijf meteen in. 

Procedure voor inschrijving:

 1. Druk op bovenstaande link, je komt dan in onze inschrijvingsmodule
 2. Voeg alle deelnemers van de onderneming toe, door de contactinformatie aan te vullen per deelnemer
 3. Duidt in het deelnemersoverzicht aan of je wil betalen met de KMO-portefeuille (enkel voor ondernemingen)
 4. Vul de facturatie-gegevens in
 5. Kijk alle gegevens na in het inschrijvingsoverzicht
 6. Voer de online betaling uit
 7. De inschrijving is definitief als de volledige betaling is ontvangen. U krijgt dit bevestigd via mail.

Na ontvangst van je online betaling, ontvang je het factuur via mail.  Enkel na ontvangst van het factuur mag je je inschrijving als definitief beschouwen.  We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen je inschrijven en de cursus.  Annuleren is echter niet mogelijk.  Wij zijn uiteraard steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in jouw plaats.

NB: indien je met de KMO-portefeuille betaalt, wordt de catering en het btw-bedrag onmiddellijk verrekent via online betaling.  Je betaalt dan het cursusgeld via het systeem van Vlaio. Vraag deze subsidie tijdig aan, de procedure neemt wat tijd in beslag. Het projectbedrag dient ontvangen te zijn voor de start van de opleiding. Voor meer informatie ivm deze procedure bekijk http://www.vlaio.be/artikel/kmo-portefeuille-voor-ondernemers.

NB2: Inschrijven betekent tevens uw akkoord met de voorwaarden voor toepassing van het Insourcing protocol, dat inhoudt dat Elke Van Hoof (Huis voor Veerkracht/Agile Grit) te allen tijde eigenaar blijft van het intellectueel eigendomsrecht van het Insourcing protocol en de eruit gedistilleerde systemen, documenten, producten enzovoort. De inhoud van de cursus of van andere materialen die ter beschikking worden gesteld, mag nooit met anderen worden gedeeld noch doorgegeven zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. De licentie geeft recht aan de persoon en niet aan de (betalende) organisatie voor het toepassen van het Insourcing protocol en het gebruik van de materialen voor het begeleiden van personen zoals dit in de training wordt aangeleerd. Ze geeft géén recht op het geven van voordrachten, workshops, opleidingen, trainingen, ontwikkeling van producten op basis van het Insourcing protocol of andere toepassingen zonder voorafgaandelijke schriftelijke overeenkomst met Elke Van Hoof (Huis voor Veerkracht/Agile Grit). We zullen je hiervoor een NDA (non-disclosure agreement) geven ter ondertekening de eerste lesdag.

NB3: Als supervisie wordt verwacht dat je 6u in groep en 3u individueel afrondt. Tijdens deze supervisie wordt, aan de hand van cases, de kennis en toepassing van het werkhervattingstraject geëvalueerd en verder aan jouw vaardigheden gewerkt. Voor de groepssupervisie is de kostprijs 150€ pp voor 3u met een maximum aan 4 deelnemers en voor de individuele supervisie 100€ per uur.