Studiedag Zelfcompassie, Hechting & Co-regulatie


Doelgroep: Voor wie ZELFCOMPASSIETRAINER wil worden via Huis voor Veerkracht
                    Studiedag ook los te volgen

Datum: 
17/10/2020 10:00-17:00

Plaats: Koning Albert I Laan 31 te 3320 Hoegaarden

Kostprijs: 130€  excl. 21% BTW  

17/10/2020: Studiedag Zelfcompassie,Hechting Co-regulatie

We doorlopen het theoretisch kader rond hechting, veilig en onveilig, en staan stil bij hoe zelfcompassie daarbij een rol kan spelen.
We bekijken hoe op volwassen leeftijd verworven veilige hechting kan worden verworven.

We leren bouwen aan een veilige basis en een veilige haven, basispeilers van veilige hechting.

 
Julie Ivaldi geeft een workshop rond co-regulatie gedurende deze dag.

Je vergroot je inzicht in hechting en hoe de zelfcompassie aanpak van Huis voor Veerkracht hierbij aansluit. Je leert zicht krijgen op eigen hechtingspatronen en hoe deze een rol kunnen spelen in overdracht- en tegenoverdrachtreacties tijdens je werk. Je leert het belang van embodiement bij het overbrengen van zelfcompassie. 

Je krijgt inzicht in en leert ervaren hoe je jezelf als persoon kan inzetten om je cliënt, deelnemer of coachee te reguleren (co-regulatie). 

Je raakt doordrongen van het belang van het opbouwen van een veilige therapeutische/professionele relatie met degene waar je mee werkt.
Meer informatie via wendiwinnelinckx@huisvoorveerkracht.be.


Georganiseerd door Huis voor Veerkracht, begeleid door WENDI WINNELINCKX onder supervisie van Prof. dr. Elke Van Hoof


Bij inschrijving ga je ook akkoord met de Algemene Voorwaarden. Let op: annuleren is niet mogelijk! 

Procedure voor inschrijving:

  1. Druk op de knop " inschrijven" rechts op dit scherm
  2. Voeg alle deelnemers van de onderneming toe, door de contactinformatie aan te vullen per deelnemer
  3. Duidt in het deelnemersoverzicht aan of je wil betalen met de KMO-portefeuille (enkel voor ondernemingen)
  4. Vul de facturatie-gegevens in
  5. Kijk alle gegevens na in het inschrijvingsoverzicht
  6. Voer de online betaling uit
  7. De inschrijving is definitief als de volledige betaling is ontvangen. U krijgt dit bevestigd via mail.

Na ontvangst van je online betaling, ontvang je het factuur via mail.  Enkel na ontvangst van het factuur mag je je inschrijving als definitief beschouwen.  We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen je inschrijven en de cursus.  Annuleren is echter niet mogelijk.  Wij zijn uiteraard steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in jouw plaats. We behouden ons het recht voor de opleiding te verplaatsen naar een latere datum bij onvoldoende deelnemers. Enkel in dat geval je kan kiezen of je inschrijving blijft lopen of je  graag je inschrijvingsgeld terug wil.